U Zagrebu je održana 15. Europska konferencija poreznih savjetnika

sjednica-hkps

Europska komisija razmatra redefiniranje utaje poreza
CFE Tax Advisers Europe i Hrvatska komora poreznih savjetnika održali su u Zagrebu 15. Europsku konferenciju poreznih savjetnika. Tema konferencije bavila se pitanjem kako proširiti definiciju „izbjegavanje poreza“ te ograničiti ulogu profesionalnih pomagača u izbjegavanju plaćanje poreza i poreznih utaja. Je li to još uvijek veliki problem za Europu? Temu konferencije je potaknuta sama Europska komisija, koja se usredotočila na uvođenje novog zakonodavstva za poboljšanje regulatornog okvira poreznih posrednika i rješavanje uloge “pomagača” koji olakšavaju utaju poreza. Osim toga, Europska Komisija se intenzivno bavi i agresivnim poreznim planiranjem u Europskoj uniji (Osiguravanje okvira aktivnosti pomagača – SAFE ili Securing the Activity Framework of Enablers). Komisija u okviru ove zakonodavne inicijative razmatra zakonske opcije kao što su EU registar pomagača te postupke dubinske analize, provedbu mjera putem novčanih kazni i sprječavanje posrednika koji ispunjavaju kriterije za pružanje daljnjih usluga kao sredstvo odvraćanja od agresivnog poreznog planiranja. Porezni savjetnici su u Zagrebu razmatrali potencijalnu učinkovitost predloženog zakonodavstva i pitanjem jesu li političke opcije koje su usredotočene na rješavanje uloge pomagača zaista smanjile agresivno porezno planiranje u Europskoj uniji i uklanjaju li ispravno “trule jabuke” u profesiji poreznog savjetovanja.
Porezni savjetnici za uravnotežene propise Panelisti, uvaženi predstavnici akademske, sudske i profesionalne zajednice, iz redova međunarodnih poreznih stručnjaka, raspravljali su o postojećim zakonodavnim mjerama u EU-u, podacima nakon implementacije BEPS-a (base erosion and profit shifting – smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti) i o tome jesu li utaja poreza i agresivno porezno planiranje i dalje značajan problem u EU-u nakon uvođenja mnoštva EU-propisa protiv izbjegavanja plaćanja poreza nakon BEPS-a. Glavni govornici na Konferenciji su bili Benjamin Angel, voditelj odjela za poreznu i carinsku politiku Europske komisije i Paul Tang, predsjednik parlamentarnog odbora za poreze Europskog parlamenta (FISC). Gostima Konferencije se uvodno obratio Piergorgio Valente, predsjednik CFE – Europske Fiskalne Konfederacije (Europske komore poreznih savjetnika), a zatim Damir Brajković, predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika i ravnatelj Porezne uprave Ministarstva financija RH, Božidar Kutleša. U pozdravnom govoru je Piergorgio Valente naglasio da „CFE podržava ciljeve EU SAFE inicijative, ali oni moraju biti uravnoteženi, ciljani i razmjerni.
„Definicije moraju biti jasne ako uvodimo stroge zakonodavne režime kako bismo izbjegli bilo kakve dvojbe o tome što je u okviru, a što izvan“, istaknuo je.
Porezni stručnjaci moraju imati jasne zakone s kojima rade. Ne možemo si priuštiti ciljanje cijele struke zbog nekoliko „trulih jabuka“.
Osim toga, EU također mora osigurati usklađenost političkih ciljeva ove inicijative sa širim političkim prioritetima Europske unije za jedinstveno tržište, kao što je i izjavila predsjednica von der Leyen u svom govoru o stanju Unije: treba osigurati povoljno europsko gospodarsko okruženje, i spriječi regulatorne inicijative da guše poslovne aktivnosti protiv ‘agresivnijih’ konkurenata“.
Visoki standardi i razumljiva pravila Benjamin Angel je, sudjelujući i panelu, istaknuo da će „Europska komisija pokušati uspostaviti zakonsku definiciju agresivnog poreznog planiranja, čime će pojasniti poreznim stručnjacima u ovoj ‘sivoj zoni’. „Dok DAC6 već nalaže prijavljivanje aranžmana agresivnog poreznog planiranja, SAFE prijedlog bi potencijalno nastojao pružiti jasnu definiciju što je agresivno porezno planiranje i kao takav bi bio protuzakonit. To ovisi o uspostavi jasnih, izvedivih i predvidljivih pravila koja će porezni savjetnici moći razumjeti i pridržavati ih se ex ante“, naglasio je.
Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave navodi da „Ministarstvo financija prati razvoj poreznih propisa Europske unije i pravovremeno harmonizira nacionalno zakonodavstvo. Porezna uprava u svojem radu primjenjuje visoke standarde, primjenjujući aktualne propise koji uključuju i europsko pravo.“