Upozorenje da se uočava lažno predstavljanje za „porezne savjetnike“ i društava za “porezno savjetništvo“

Upozorenje da se uočava lažno predstavljanje za „porezne savjetnike“ i društava za “porezno savjetništvo“ suprotno čl.11. Zakona o poreznom savjetništvu

Ovim putem želimo upozoriti javnost, posebno poduzetnike da se uočava neovlašteno predstavljanje za porezne savjetnike i tvrtki koja nisu ovlaštena za obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva, zbog čega svi dionici mogu trpjeti štetu, posebno poduzetnici ako dobiju pogrešne savjete ili ih zastupaju neovlaštene osobe.

Ujedno upozoravamo i pozivamo sve koji se neovlašteno predstavljaju za porezne savjetnike da konačno usklade svoje poslovanja, jer će HKPS nastaviti upozoravati i podnositi prijave kod nadležnih registara i inspekcijskih tijela RH (Državni inspektorat) sukladno čl.11. st.2. Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, br. 127/00, 76/34 i 115/16, dalje u tekstu Zakon) radi zabrane obavljanja djelatnosti.

Zakonodavac je još 2001. godine propisao da su ovlašteni porezne savjetnici samo fizičke osobe koje su položili ispit i obavljaju reguliranu djelatnost sukladno Zakonu, pri čemu se kontinuirano educiraju i stručno usavršavaju, te moraju zaključiti policu osiguranja od odgovornosti od obavljanja djelatnosti. Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, br. 115/16) dan rok od 1 godine dana, koji je istekao 31. prosinca 2017. godine, te su društva koja su neovlašteno bila registrirana za porezno savjetništvo i koja u nazivu tvrtke koriste oznaku »porezno savjetništvo« bez obzira na pravni oblik, bila dužna uskladiti svoje poslovanje i ispuniti uvjete propisane ovim Zakonom.

Odredbom članka 11., stavka 1. Zakona uređeno je „Predstavljanje“ te je propisano da fizičke i pravne osobe koje nisu navedene u člancima 6., 6.a), te 9.a) do 9.f) Zakona, ne smiju obavljati djelatnost poreznog savjetništva niti se predstavljati za poreznog savjetnika. Pod izrazom »porezno savjetništvo«, u smislu navedenog članka, treba razumijevati taj izraz korišten u bilo kojem sličnom gramatičkom obliku (porezni savjetnik, porezno savjetovanje i sl.).

Prema stavku 2. istog članka Zakona, ako Komora ima saznanja o činjenicama koje opravdavaju sumnju da netko obavlja djelatnost poreznog savjetništva ili se predstavlja za poreznog savjetnika suprotno članku 3. istog Zakona, o tim činjenicama će izvijestiti nadležni registar i tijelo koje će na temelju toga pokrenuti propisani postupak zabrane obavljanja djelatnosti i/ili izricanje propisane kazne.

Članak 3. Zakona propisuje „Porezni savjetnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva i čiji su status i djelatnost uređeni ovim Zakonom.“

Obzirom da se uvidom u sudski registar i/ili web stranicama tvrtki i/ili kroz nastupe na tržištu u zadnje vrijeme uočava da se sve više tvrtki i osoba lažno predstavljaju te neovlašteno ističu da obavljaju djelatnost „porezno savjetništvo“ i/ili „porezni savjetnik“ ovime upozoravamo i poduzetnike da provjere kome daju svoje povjerenje da ne bi imali financijske posljedice, odnosno da svi koji imaju saznanja prijave Komori sve koje se tako predstavljaju a nisu upisani u imenike i registre HKPS.

Komora će protiv prekršitelja Zakona pokretati propisane postupke radi zabrane obavljanja djelatnosti prema citiranoj odredbi čl.11.st.2. Zakona.

Zagreb, 15.7.2021.

IO HKPS