Usvojene izmjene i dopune Zakona o poreznom savjetništvu

Hrvatski sabor je dana 2.12.2016. usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu.