O KOMORI

Hrvatska komora poreznih savjetnika osnovana je u Zagrebu 23.studenoga 2011., na osnivačkoj skupštini održanoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Osnivačka skupština sazvana je temeljem Odluke ministrice financija, mr.sc. Martine Dalić, sukladno članku 31. stavku 2. Zakona o poreznom savjetništvu. Prema tom Zakonu porezni savjetnici obvezni su udružiti se u Komoru kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa statusom pravne osobe.

Osnivačkom skupštinom po ovlaštenju ministrice financija predsjedao je Josip Lozančić, državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave. Tijekom Osnivačke skupštine usvojen je Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika, izabran su predsjednik i potpredsjednici te članovi Izvršnog i Nadzornog odbora te komore.

Osnivanje Hrvatske komore poreznih savjetnika pridonosi jačanju struke poreznih savjetnika u Republici Hrvatskoj. Danas u Hrvatskoj djeluje 29 poreznih savjetnika, temeljem Zakona o poreznom savjetništvu koji je donesen 2000. godine. Temeljna zadaća poreznog savjetnika je davanje stručne pomoći o poreznim pitanjima. Porezni savjetnik pomaže stranci kod izrade porezne prijave, zastupa stranku u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjeluje u poreznim sporovima pred sudovima, nadzire pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava.

POREZNI SAVJETNIK I POREZNO SAVJETNIŠTVO

Porezni savjetnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva i čiji su status i djelatnost uređeni Zakonom p poreznom savjetništvu.
Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.
Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge.
Porezno savjetništvo su i poslovi vještačenja po odluci poreznog tijela te sudjelovanje u upravnim sporovima.
Poreznim savjetništvom mogu se baviti samo fizičke osobe kojima je Komora dala odobrenje za rad.