Edukacija za polaganje ispita za poreznog savjetnika u Splitu – hibridni model

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU ORGANIZIRA
EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM:

1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 nastavna sata)
2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
3. Porez na dobit (4 sata)
4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

Početak edukacije: 05.05.2023.

Mjesto održavanja: EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5 i online preko Zoom aplikacije

Vrijeme održavanja: svibanj i lipanj 2023. godine; petak (16-20h) i subota (9-13h).

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori.

Naknada: 800,00 € (6.027,60 kn) po kandidatu, obvezna uplata prije početka
edukacije na žiro račun HKPS HR75 2340 0091 1105 29472 kod Privredne banke Zagreb.

Informacije: na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr.
Prijave se primaju do 20. travnja 2023. izravno na telefon ili putem e-mail adrese.