EDUKACIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U ZAGREBU, 12.-23. RUJNA 2022.

Hrvatska komora poreznih savjetnika zaprima prijave na edukaciju za polaganje ispita za
poreznog savjetnika koja će se održati u razdoblju od 12. -23. rujna 2022. godine. Edukacija se
provodi sukladno Programu za polaganje ispita za porezne savjetnike u trajanju od 56 sati.
PROGRAM EDUKACIJE:
1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)
2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
3. Porez na dobit (4 sata)
4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)
VRIJEME ODRŽAVANJA: 12. do 23. rujna 2022. godine, radnim danom od ponedjeljka do
petka, u trajanju od 16,00 do 21,00 sati
MJESTO ODRŽAVANJA: Zagreb, Trinom, Strojarska cesta 24
PREDAVAČI: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci
NAKNADA: 6.000,00 kuna po kandidatu, plaća se prije održavanja na žiro račun Hrvatske
komore poreznih savjetnika: IBAN broj: HR75 2340 0091 1105 2947 2, kod Privredne banke
Zagreb
PRIJAVE I INFORMACIJE: telefon 091 179 1346 ili na e-mail: info@hkps.hr
Napomena: Edukacija će se održati ako je prijavljen dovoljan broj kandidata.