Edukacija za polaganje ispita za poreznog savjetnika u Zagrebu

EDUKACIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG
SAVJETNIKA U ZAGREBU, 20.-31. OŽUJKA 2023. GODINE

Hrvatska komora poreznih savjetnika zaprima prijave na edukaciju za polaganje ispita za
poreznog savjetnika koja će se održati u razdoblju od 20. -31. ožujka 2023. godine. Edukacija
se provodi sukladno Programu za polaganje ispita za porezne savjetnike u trajanju od 56 sati.

PROGRAM EDUKACIJE:

1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)
2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
3. Porez na dobit (4 sata)
4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

VRIJEME ODRŽAVANJA: 20. do 31. ožujka 2023. godine, radnim danom od ponedjeljka do
petka, u trajanju od 16,00 do 21,00 sati
MJESTO ODRŽAVANJA: Zagreb, Trinom, Strojarska cesta 24
PREDAVAČI: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci
NAKNADA: 800,00 EUR-a (6.027,60 kn) po kandidatu, plaća se prije održavanja na žiro račun
Hrvatske komore poreznih savjetnika: IBAN broj: HR75 2340 0091 1105 2947 2, kod Privredne
banke Zagreb
PRIJAVE I INFORMACIJE: telefon 091 179 1346 ili na e-mail: info@hkps.hr

Napomena: Edukacija će se održati ako je prijavljen dovoljan broj kandidata (prijave do 10.
ožujka 2023. godine).