EDUKACIJA ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA – SPLIT 03.05.2024

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU ORGANIZIRA

EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM:

  1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 nastavna sata)
  2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
  3. Porez na dobit (4 sata)
  4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
  5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
  6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
  7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
  8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
  9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

Početak edukacije: 03.05.2024.

Mjesto i način održavanja: EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5 i online preko Zoom aplikacije

Vrijeme održavanja: svibanj i lipanj 2024. godine; petak (16-20h) i subota (9-13h).

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori.

Naknada: 800,00 € po kandidatu, obvezna uplata prije početka edukacije na žiro račun HKPS HR75 2340 0091 1105 29472  kod Privredne banke Zagreb

Informacije: na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr. Prijave se primaju do 20. travnja 2024. izravno na telefon ili putem e-mail adrese.