EDUKACIJA ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA – SPLIT 11.11.2016.

EDUKACIJA ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA – SPLIT 11.11.2016.
HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU
ORGANIZIRA

EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM:
1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 nastavna sata)

2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)

3. Porez na dobit (4 sata)

4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)

5. Neizravni porezi i carine (8 sati)

6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)

7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)

8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)

9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

Početak edukacije: 11.11.2016.

Mjesto održavanja: EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5, dvorana D4

Vrijeme održavanja: od 11. studenog do 17. prosinca 2016. godine petak (16-20h) i subota (9-13h).

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i ugledni stručnjaci.

Naknada: 5.000,00 po kandidatu, obvezna uplata prije početka edukacije na žiro račun HKPS HR75 2340 0091 1105 29472 kod Privredne banke Zagreb.

Informacije: na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr. Prijave se primaju do 04. studenog izravno na telefon ili putem e-mail adrese. Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata.