EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA, 19. do 30. rujna 2016. u Zagrebu

EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA, 19. do 30. rujna 2016. u Zagrebu
HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA
ORGANIZIRA
EDUKACIJU ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM EDUKACIJE:

Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 sata)
Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
Porez na dobit (4 sata)
Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
Neizravni porezi i carine (8 sati)
Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
Pravo trgovačkih društava (4 sata)
Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

VRIJEME ODRŽAVANJA: 19. do 30. rujna 2016. radnim danom pon.-pet. od 16 h do 21 h

MJESTO ODRŽAVANJA: Zagreb, Pravni fakultet, Trg Maršala Tita 14

Predavači: Sveučilišni profesori, porezni savjetnici, ugledni stručnjaci

NAKNADA: 5.000,00 kuna po kandidatu prije održavanja na žiro račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb

PRIJAVE: zaprimanje prijava na telefon 098/964-1020 ili na e-mail info@hkps.hr

Informacije: telefon 098/ 964-1020 ili e-mail info@hkps.hr

Napomena: Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata

Informacije o ispitu: Ispit će se održati 28., 29. i 30. 11. te usmeni dio 2.12.2016. godine. Više informacija o ispitu na stranicama HKPS

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA