Financijski inspektorat objavio letak o najvažnijim novostima vezanima uz Zakon o sprječavanju pranja novca…

Dana 05.04.2019. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (objavljen u Narodnim novinama br. 39/2019).

Kako bi se obveznici provođenja Zakona (među ostalima i porezni savjetnici) uskladili sa svojim novim obvezama i pripremili za njihovo provođenje, Financijski inspektorat je sastavio letak u kojemu su navedene najvažnije novosti koje se odnose na njihove sektore u odnosu na trenutno važeći Zakon, te donesene Pravilnike (Narodne novine 1/2019).

Slijedom navedenog u nastavku možete pogledati dostavljeni letak, a kojeg objavljujemo na svojim internetskim stranicama kako bi se što više obveznika Zakona na vrijeme educiralo i bilo upoznato sa svojim novim obvezama.

LETAK FINANCIJSKOG INSPEKTORATA