OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA ZA RUJAN, LISTOPAD I STUDENI 2017. GODINE

OBAVIJEST

Na temelju odredaba članka 15. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („Narodne novine“ br. 5/13) i odredbi članka 6. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika („Narodne novine“ br. 2/17_____) Izvršni odbor HKPS i Povjerenstvo za provođenje ispita daju

O B A V I J E S T
O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK

1. Ispiti za stjecanje zvanja porezni savjetnik održati će se mjesečno od siječnja do lipnja 2017. godine, kao i od rujna do studenog 2017. godine sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i to:
a. Dva redovna roka bez obzira na broj prijavljenih kandidata
22., 23., 24. i 26. svibnja 2017. godine
20., 21., 22. i 24. studenog 2017. godine

b. Ostali rokovi – ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata
23., 24., 25. i 27. siječnja 2017. godine
20., 21., 22. i 24. veljače 2017. godine
20., 21., 22. i 24. ožujka 2017. godine
24., 25., 26. i 28. travnja 2017. godine
26., 27., 28. i 30. lipnja 2017. godine
25., 26., 27. i 29. rujna 2017. godine
23., 24., 25. i 27. listopada 2017. godine

2. Ispiti se održavaju u navedenim rokovima u Zagrebu, Boškovićeva 5. s početkom u 9. sati.
3. Pismeni dio ispita trajat će prva tri dana u navedenim rokovima, a usmeni ispit će se održati četvrti dan.
4. Ispiti se polažu u vremenu od 9. do 15. sati.
5. Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati osobnu iskaznicu i potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita.
6. Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu, (diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima ili stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i program sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja/iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima).
7. Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju).
8. Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna.
9. Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA 10000 Zagreb, Draškovićeva 45. .
10. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita ili koji ne pristupi polaganju ispita pristupnina se ne vraća.
11. Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na transakcijski račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA