Obavijest o edukacijama u 2023. godini

O B A V I J E S T O EDUKACIJAMA PRIPREMA ZA ISPIT ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U 2023. GODINI

Edukacije HKPS za pripremu i polaganje ispita za zvanje porezni savjetnik* planiraju se tijekom 2023. održati u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

U Zagrebu se planiraju dvije edukacije u ožujku i rujnu 2023.g.,
U Splitu se planira jedna edukacija tijekom svibnja/lipnja 2023. g.,
U Rijeci i Osijeku će se za edukacije naknadno utvrditi termini.
*edukacije se održavaju ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata.

Više informacija o točnim datumima edukacija na www.hkps.hr

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA