OBAVIJEST O EDUKACIJAMA U 2024. GODINI

OBAVIJEST O EDUKACIJAMA ZA PRIPREMU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U 2024. GODINI

Hrvatska komora poreznih savjetnika planira provođenje edukacije za pripremu ispita za zvanje porezni savjetnik koje bi se tijekom 2024. godine održale u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. 

  • u Zagrebu je planirano provođenje edukacije u ožujku i rujnu 2024. godine
  • u Splitu je planirano provođenje edukacije tijekom svibnja/lipnja 2024. godine
  • za edukacije u Rijeci i Osijeku će se naknadno utvrditi termini.

Edukacije će se održati ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata.

Više informacija o točnim datumima edukacija na www.hkps.hr

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA