OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA U 2018. GODINI

OBAVIJEST

Na temelju odredaba članka 15. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („Narodne novine“ br. 5/13) i odredbi članka 6. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika („Narodne novine“ br. 2/17) Izvršni odbor HKPS i Povjerenstvo za provođenje ispita daju

O B A V I J E S T

O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK

 1. Ispiti za stjecanje zvanja porezni savjetnik održati će se u sedam ispitnih rokova u tijeku 2018. godine sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i to:

  1. Dva redovna roka bez obzira na broj prijavljenih kandidata

 •  21., 22, 23. 25. svibnja i 4. lipnja 2018. godine

 • 19., 20., 21., 23. i 30. studenog 2018. godine

  1. Ostali rokovi – ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata

 • 22., 23., 24. i 26. siječnja 2018. godine

 • 19., 20., 21. i 23. veljače 2018. godine

 • 11., 12., 13., 15. i 21. lipnja 2018. godine

 • 24., 25., 26., 28. rujna i 5. listopada 2018. godine

 •  22., 23., 24., 26. listopada i 5. studenog 2018. godine

 1. Ispiti se održavaju u navedenim rokovima u Zagrebu, Boškovićeva 5. s početkom u 9. sati.

 2.  Pismeni dio ispita (5 ispita) trajat će prva tri dana u navedenim rokovima, a usmeni ispit za položene pismene ispite će se održati peti dan. Usmeni ispiti (4 ispita) održat će se zadnjeg datuma navedenog u rokovima.

 3. Ispiti se polažu u vremenu od 9. do 15. sati.

 4. Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati osobnu iskaznicu i potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita.

 5. Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu, (diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima ili stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i program sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja/iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima).

 6. Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju).

 7. Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna.

 8. Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA 10000 Zagreb, Draškovićeva 45. .

 9. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita ili koji ne pristupi polaganju ispita pristupnina se ne vraća.

 10. Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na transakcijski račun HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

 ožujak 2018.