OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK –

OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK, 16. svibnja 2016. godine u Zagrebu
OBAVIJEST

Na temelju odredaba članka 15. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („Narodne novine“ br. 5/13) i odredbi članka 6. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika („Narodne novine“ br. 5/13) Izvršni odbor HKPS i Povjerenstvo za provođenje ispita daju

O B A V I J E S T

O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK

Ispiti za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat će se dana 16. svibnja 2016. godine u Zagrebu, Boškovićeva 5. sa početkom u 9. sati.
Pismeni dio ispita trajat će tri dana 16, 17. i 18. svibnja, a usmeni ispit će se održati dana 20. svibnja 2016. godine.
Ispiti se polažu u vremenu od 9. do 15. sati.
Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati osobnu iskaznicu i potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita.
Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu, (završen ekonomski ili pravni fakultet, odnosno prvostupnik sa najmanje 240 ECTS bodova).
Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju).
Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna.
Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA 10000 Zagreb, Draškovićeva 45. najkasnije do 5. svibnja 2016. godine.
Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita ili koji ne pristupi polaganju ispita pristupnina se ne vraća.
Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na žiro račun
HKPS broj HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod Privredne banke Zagreb.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA