OBAVIJESTO TERMINIMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U 2024. GODINI

Ispiti za stjecanje zvanja porezni savjetnik će se, sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika, održati u tijeku 2024. godine:

  1. Redovni ispitni rok bez obzira na broj prijavljenih kandidata
    • Studeni 2024. godine
  2.  Ostali rokovi – ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata
    • Ožujak godine
    • Svibanj godine
    • Rujan   godine

Više informacija o točnim datumima održavanja ispita na www.hkps.hr

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA