P O Z I V za održavanja Redovite godišnja skupštine 3. prosinca 2021.

P O Z I V za održavanja Redovite godišnja skupštine
Redovita godišnja skupština Komore održat će se u petak 3. prosinca 2021. godine,
elektronskim putem ZOOM aplikacija, s početkom u 10:00 sati
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine i uvodno obraćanje povodom 10-to godišnjice HKPS i 20 godina
Zakona o poreznom savjetništvu
2. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
3. Verifikacija i izbor radnih tijela Skupštine:
. radno predsjedništvo (3 člana)
. zapisničar
. verifikacijsko povjerenstvo,
. ovjerovitelji zapisnika (2 člana)
4. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju u 2020. godini
5. Izvještaj o radu HKPS za 2021. godinu i plan rada za 2022. godinu
6. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i načinu polaganja
ispita za poreznog savjetnika,
7. Razno i zatvaranje Skupštine
Molimo sve članove Komore da se odazovu pozivu ili da eventualnu spriječenost na vrijeme jave
u tajništvo Komore, odnosno da se prijave 15 minuta prije početka sjednice.
Radni materijali se dostavljaju uz poziv, a link će se dostaviti članovima naknadno.
predsjednik Komore
_________________________
mr.sc. Damir Brajković

 

U Zagrebu, 16.11.2021.