Održana skupština HKPS 10.06.2016

Temeljem odredaba članka 7. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („N.N.br. 5/13)
te zaključka Izvršnog odbora saziva se

S K U P Š T I N A

Hrvatske komore poreznih savjetnika

za dan 10. lipnja 2016. godine u 13,00 sati u Zagrebu, Draškovićava 45 (prostor HGK).
Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu Komore od zadnje skupštine do 10.6.2016.
2. Donošenje Prijedloga izmjena Zakona o poreznom savjetništvu
3. Razno
U skladu s čl.9. Statuta poziv se objavljuje na internetskim stranicama Komore.

Zagreb, 16.05.2016.

PREDSJEDNIK
Mr. sc. Damir Brajković