Poziv na Skupštinu Hrvatske komore poreznih savjetnika, 1.12.2022., u Zagrebu

Redovita godišnja skupština Komore održat će se u četvrtak, 1. prosinca 2022. godine, s
početkom u 10, 00 sati u hotelu Sheraton, Ul. Kneza Borne 2, dvorana B.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i uvodno obraćanje
2. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
3. Verifikacija i izbor radnih tijela Skupštine:
▪ radno predsjedništvo (3 člana)
▪ zapisničar
▪ verifikacijsko povjerenstvo,
▪ ovjerovitelji zapisnika (2 člana)
4. Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju u 2021. godini
5. Izvještaj o radu HKPS za 2022. godinu i plan rada za 2023. godinu
6. Rasprava o usvajanju statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta HKPS,
7. Rasprava o usvajanju Odluke o radnoj odjeći poreznih savjetnika,
8. Razno i zatvaranje Skupštine.
Molimo sve članove Komore da se odazovu ovom pozivu.

predsjednik Komore
mr.sc. Damir Brajković