Poziv na skupštinu za 16.12.2016.

Na temelju članka 9. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („N.N.“br. 5/13) saziva se

 

GODIŠNJA REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE POREZNIH SAVJETNIKA

 

ZA DAN 16. PROSINAC 2016. U 12. SATI U ZAGREBU, HOTEL ESPLANADE, Mihanovićeva 1.

 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Uvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda,
  2. Izvješće o radu Izvršnog odbora u 2016.godini,
  3. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za poreznog savjetnika, Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i Popisa ispitne literature, te Etičkog kodeksa.

Nakon završetka radnog dijela predviđen je pozdravni govor uzvanika, te je organiziran prigodni domijenak.

Molimo sve članove Hrvatske komore poreznih savjetnika da se odazovu pozivu, a eventualnu spriječenost da na vrijeme jave u tajništvo.

 

PREDSJEDNIK KOMORE

Mr.sc. Damir Brajković