Poziv na stručno usavršavanje poreznih savjetnika, 7. veljače 2023. godine

POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

poreznih savjetnika koje će se održati dana 07.02.2023. godine putem Zoom
platforme u vremenu od 9.30 – 12.30 sati.

Teme :

»Prodaja robe u lancu – PDV aspekt«

Naknadu u iznosi 45,00 Eur-a molimo podmiriti prije održavanja interne
edukacije na račun

HKPS: HR75 2340 0091 1105 2947 2
kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj – broj iz imenika PS.

Odbor za stručno osposobljavanje i
trajno stručno usavršavanje
mr Ivica Baban