POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE, 27., 28.i 29.listopada

Poštovane kolegice i kolege,

Izvršni odbor HKPS donio je odluku o stručnom usavršavanju poreznih savjetnika u skladu s čl. 36. točke 3. Statuta HKPS i čl. 7. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju poreznih savjetnika dana 10. listopada 2016. godine te vam upućujemo:

POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručno usavršavanje poreznih savjetnika održat će se dana 27., 28.i 29.listopada 2016. godine u trajanju od 20 nastavnih sati (20 bodova).
Tema stručnog usavršavanja je Dobit i dohodak od kapitala.

Kako smo ove godine bili uspješni u organiziranju edukacije budućnih kolega za polaganje ispita za poreznog savjetnika (17 polaznika), ova edukacija je stoga besplatna.
Kako bismo ipak pažljivo trošili naša sredstva zbog troškova najma dvorane i smanjili troškove svih vas koji dolazite izvan Zagreba, preraspodijelili smo predavanja u 2 dana jer bi nam za treći dan ostalo samo 4 sata.
Znači, predavanja će se održati 27. i 28. listopada 2016. godine uzgradi Trinom, Strojarska cesta 24, Zagreb s početkom u 8,30 sati.

Raspored:

27.10.2016.
Registracija 8,20-8,30
Otvaranje edukacije 8,30

8,45-9,30-10,15
Dr.sc. Marija Zuber: Oporezivi i neoporezivi primici po osnovi dohotka od kapitala
o Dohodak od kapitala
o Dividende i udjeli u dobiti
o Isplata dobiti dodjelom vlastitih dionica ili pravom na opcijsku kupnju
o Kamate
o Izuzimanja
o Kapitalni dobici
o Otvorena pitanja i problemi u praksi
10,15-10,45 PAUZA
10,45-11,30-12,15
Dr.sc. Marija Zuber: Oporezivi i neoporezivi primici po osnovi dohotka od kapitala – nastavak
12,15-13,00
Željko Martinović, Središnji ured PU: Međunarodno oporezivanje dohotka od kapitala
13,00 -14,00 PAUZA ZA RUČAK
14,00-14,45-15,30-16,15
Silvana Milić, Igor Pavlović, PBZ Invest: Financijska imovina za utvrđivanje kapitalne dobiti, utvrđivanje kapitalne dobiti, evidencija i JOPPD obrazac
16,15-16,45 PAUZA
16,45-17,30-18,15- 19,00
Dr.sc. Ivan Čevizović:Računovodstvo financijske imovine,
o Trenutno važeći standardii praksa

28.10.2016.
8,45-9,30-10,15
Doc. dr.sc. Jasna Bogovac: Direktive EU o oporezivanju dividendi i kamata
o Pravnoiekonomskodvostrukooporezivanje
o Direktive EU koje se odnosenaoporezivanjudividendiikamata
o Priopćenje EU o oporezivanjudividendi
o RelevantnepresudeSuda EU
10,15-10,45 PAUZA
10,45-11,30-12,15-13,00
Doc. dr.sc. Jasna Bogovac: Direktive EU o oporezivanju dividendi i kamata – nastavak
13,00 -14,00 PAUZA ZA RUČAK
14,00-14,45
Mr.sc. Marcela Kir, HNB: Deviznoposlovanje
14,45 -15,30
Ksenija Kramar:Računovodstvo financijske imovine”MSFI 9 – Financijski instrumenti”
o Klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata
o Usporedba MRS 39 i MSFI 9
o Umanjenje financijske imovine
o Reklasifikacije
o Računovodstvo zaštite
15,30 -16,00 PAUZA
16,00-16,45-17,30
Ksenija Kramar:Računovodstvo financijske imovine– nastavak
17,30 –Završetak edukacije

Za vrijeme pauza, nije uključena kava i ručak, ali se u blizini nalaze dva restorana i trgovina.
Zgrada Trinom nalazi se iza autobusnog kolodvora. Oko zgrade je parkiralište 2 zona, a nedaleko, kod autobusnog kolodvora je parkiralište koje se plaća 10 kuna dnevno.
Upute za dolazak možete naći na internetu: www.trinom.hr.

Molimo sve porezne savjetnike da prisustvuju stručnom usavršavanjui potvrde svoj dolazakdo 21. listopada 2016. godine na e-mail: tax@vlastaroska.hr

Lijepi pozdrav,

Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje
Dr.sc. Vlasta Roška

Predsjednik HKPS
Mr.sc. Damir Brajković