Obavijest o ispitnim rokovima u 2023. godini

O B A V I J E S T O TERMINIMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK U 2023. GODINI

Ispiti za stjecanje zvanja porezni savjetnik održati će se u tijeku 2023. godine sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika. Ispit se uobičajeno održava u zadnjem tjednu određenog mjeseca:

a. Redovni ispitni rok bez obzira na broj prijavljenih kandidata
✓ Studeni 2023. godine
b. Ostali rokovi – ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata
✓ Ožujak 2023. godine
✓ Svibanj 2023. godine
✓ Rujan 2023. godine

Više informacija o točnim datumima održavanja ispita na www.hkps.hr
HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA