Naziv reg.djelatnosti VLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.
Registarski broj 10001
IZABRATI – Oblik za pretraživanje Samostalna djelatnost / j.t.d / d.o.o. / inozemni por.sav./ povremeni 
OIB 05771597333
Adresa Zagreb, Čerinina 4
Telefon/ FAX ++385 1 2994 852;  ++385 91 539 20 64
e-mail tax@vlastaroska.hr
Web adresa www.vlastaroska.hr
NAPOMENA : PRIVREMENO I POVREMENO OBAVLJA DJELATNOST
Datum upisa
Datum brisanja:

ČLANOVI DRUŠTVA / POREZNI SAVJETNICI

Reg.broj iz Imenika Ime i prezime poreznog/e savjetnika/ce
Link 00021 Dr.sc.  Vlasta Roška

ZAPOSLENI POREZNI SAVJETNICI

Reg.broj iz  Imenika Ime i prezime poreznog/e savjetnika/ce
Link 00021 Dr.sc.  Vlasta Roška