VLASTA ROŠKA, POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Povratak na imenik

Naziv reg.djelatnostiVLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.
Registarski broj10001
Oblik za pretraživanje
OIB05771597333
AdresaZagreb, Čerinina 4
Telefon/Fax++385 1 2994 852;
++385 91 539 20 64
E-mailtax@vlastaroska.hr
Web adresawww.vlastaroska.hr
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika00021
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceDr.sc. Vlasta Roška
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika00021
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceDr.sc. Vlasta Roška