ADRIA TAX CONSULTING d.o.o. za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnostiADRIA TAX CONSULTING d.o.o. za porezno savjetništvo
Registarski broj10045
OIB40100704002
AdresaRijeka, Erazma Barčića 15
Telefon/Fax095/871 29 32
E-mailigor.banovic@hotmail.com
Web adresa
Datum upisa29.9.2023
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciIgor Banović
Reg. broj iz imenika86
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika86
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceIgor Banović
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika86
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceIgor Banović