Alida Višković

Ime i prezime Alida Višković
Registarski broj 34
AdresaLabin, Zelenice 11
Datum polaganja ispita19.12.2013.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datum4-13/4
od 19.12.2013.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiSLAVICA-VIŠKOVIĆ j.t.d. za porezno savjetništvo
e-mail a.viskovic@porezno-savjetovanje.hr
TelefonTel: 052/881-150
Fax: 052/881-152
Mob: 098/772-958
NAPOMENA: