BABAN TAX CONSULTING d.o.o. za porezno savjetovanje

Naziv reg.djelatnosti BABAN TAX CONSULTING d.o.o. za porezno savjetovanje
Registarski broj10032
OIB34161732003
AdresaSplit, Tolstojeva 41
Telefon/Fax021/ 272-990
091/2518-297
E-mailivica.baban@babantax.com
Web adresa
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciIvica Baban
Reg. broj iz imenika46
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciIvica Baban
Reg. broj iz imenika46
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce