BILJANA STANKOVIĆ POREZNO SAVJETNIŠTVO d.o.o.

Naziv reg.djelatnosti BILJANA STANKOVIĆ POREZNO SAVJETNIŠTVO j.t.d.
Registarski broj10030
OIB66957459672
AdresaZagreb, Zadarska 73
Telefon/Fax099/490-005
E-mailbljnstankovic@gmail.com
Web adresa
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciBiljana Stanković
Reg. broj iz imenika51
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciBiljana Stanković
Reg. broj iz imenika51
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce