Biljana Švaljek

Ime i prezime Biljana Švaljek
Registarski broj 85.
AdresaZagreb, Ivice Drmića 16
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail
biljana.svaljek@infokorp.hr
Telefon
NAPOMENA: