Bojan Huzanić

Ime i prezime Bojan Huzanić
Registarski broj 31
AdresaZagreb, P.Heruca 15
Datum polaganja ispita17.6.2013.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/09-01/85
Ur.br: 513-07-21-01/13-5
od 17.6.2013.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiSAVJETOVANJE HUZANIĆ j.t.d.
e-mail porezno@savjetovanje.eu
www.savjetovanje.eu
TelefonMob. 098/524-683
NAPOMENA: