Božica Bukovski Supanc

Ime i prezime Božica Bukovski Supanc
Registarski broj 78
AdresaZagreb, Ul.grada Vukovara 284
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiNe obavlja djelatnost
e-mail bbsupanc@gmail.com
Telefon098/300-062
NAPOMENA: