Damir Novački

Ime i prezime Damir Novački
Registarski broj 19
AdresaPoznanovec, Al. Člekovića 23
Datum polaganja ispita15.12.2005.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/03-01/15
Ur.br: 513-07-21-07/04-8
od 15.12.2005.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiPOREZNI SERVIS J.T.D.
e-mail damir@porezni-servis.hr
TelefonTel/fax 049/223-207
Mob: 098/657-288
NAPOMENA: