Dario Šalata

Ime i prezime Dario Šalata
Registarski broj 79.
AdresaZagreb, Baranovićeva 10
Datum polaganja ispita
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiNe obavlja djelatnost
e-mail dario.salata@gmail.com
Telefon099/2371-623
NAPOMENA: