Davor Sesar

Ime i prezime Davor Sesar
Registarski broj 58
AdresaZagreb, Selska cesta 90 b
Datum polaganja ispita 19.10.2017
Trenutni statusRussell Bedford Croatia – Porezno savjetovanje d.o.o.
Odobrenje za rad i datum05-17/17 od 30.10.2017
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiRussell Bedford Croatia – Porezno savjetovanje d.o.o.
e-mail info@russellbedford.hr
www.russellbedford.hr
Telefon:Tel. - 01-5544-350
FAX - 013758-211
NAPOMENA: