Dean Cimera

Ime i prezime Dean Cimera
Registarski broj 41
AdresaViškovo, Gornji Jugi 3
Datum polaganja ispita21.05.2014.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datum04-14/5
od 21.05.2014.

Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiCIMERA I SURADNICI POREZNO SAVJETNIŠTVO d.o.o.
e-mail dean.cimera@ct-con.hr i dean@cimera.hr
TelefonMob: 091/5282-420
NAPOMENA: