Dr. Branka Niemann

Ime i prezime Dr. Branka Niemann
Registarski broj 45
AdresaZagreb, grada Mainza 7A
Datum polaganja ispita20.3.2015.
Trenutni status UBLI POREZNO SAVJETOVANJE d.o.o.
Odobrenje za rad i datum05-15/9
od 20.3.2015.

Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail branka.niemann@ubli.hr, info@ubli.hr
Telefon01/5508-320
NAPOMENA: