Dragan Rudan

Ime i prezime Dragan Rudan
Registarski broj 22
AdresaZagreb, Ilica 232
Datum polaganja ispita4.12.2007.
Trenutni statusUHY RUDAN D.O.O. za porezno savjetovanje i reviziju
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/07-01/66
Ur.br.513-07-21-11/07-3
od 4.12.2007.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail info@uhy.rudan.hr
TelefonTel: 3906-374
Fax. 3010-380
NAPOMENA: