Dunja Vujić

Ime i prezime Dunja Vujić
Registarski broj 84.
AdresaSisak, Mihanovićeva obala 11
Datum polaganja ispita
Trenutni status QUINCE POREZNO SAVJETOVANJE d.o.o. za porezno savjetovanje
Odobrenje za rad i datum04-84-2/22 od 14.2.2022
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail
dunja.vujic@quince-savjetovanje.hr
Telefon091/131-2890
NAPOMENA: