FAGOS d.o.o. za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnostiFAGOS d.o.o. za porezno savjetništvo
Registarski broj10050
OIB67973551454
AdresaRijeka, Nike Katunara 11
Telefon/Fax0955187891
E-mailfagos1@gmail.com
Web adresawww.fagos.hr
Datum upisa19.4.2024.
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika96
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceSanja Švorinić
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika96
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceSanja Švorinić