Ida Dojčić

Ime i prezime Ida Dojčić
Registarski broj 82.
AdresaBrdovec, Pavla Horvatića 23
Datum polaganja ispita
Trenutni status
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail
ida@teb.hr
Telefon01/3310-291
mob: 099/693-4543
NAPOMENA: