KANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje

Naziv reg.djelatnostiKANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje
Registarski broj10037
OIB78047353027
AdresaSplit, Ćiril-Metodova ulica 20
Telefon/FaxTel: 021/261-100
Fax: 021/261-101
E-maildora.tripalo@kancelarija.hr
Web adresawww.kancelarija.hr
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciDORA TRIPALO ČIKEŠ
Reg. broj iz imenika75
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciDORA TRIPALO ČIKEŠ
Reg. broj iz imenika75
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce