KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Naziv reg.djelatnostiKRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.
Registarski broj10002
OIB06673772655
AdresaZagreb, Ljubljanica 23
Telefon/FaxTel: 01/3638-414
Fax: 01/3631-091
E-mail ksenija.kramar@kramar-porezno-savjetovanje.hr
Web adresawww kramar-porezno-savjetovanje.hr
Datum upisa19.12.2005.
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika12
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceKsenija Kramar dipl.ecc
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika94
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceTajana Kramar Šandl