Krešimir Abramović

Ime i prezime Krešimir Abramović
Registarski broj 43
AdresaZagreb, Ulica grada Gualdo Tadino 14
Datum polaganja ispita17.11.2014.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datum04-14/7
od 17.11.2014.

Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiJAVOROVIĆ - IDŽOJTIĆ I PARTNERI j.t.d.
e-mail
Telefon
NAPOMENA: