Kristijan Cinotti

Povratak na imenik

Ime i prezime Kristijan Cinotti
Registarski broj 04
AdresaZagreb, Strojarska 20
Datum polaganja ispita5.12.2007.
Trenutni statusObavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datumKlasa:
UP/I-131-01/07-01/136
Ur.br: 513-07-21-11/07-3
od 5.12.2007.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiMAZARS CINOTTI Tax Consulting d.o.o.
e-mail
TelefonMob: 099/4877-112
NAPOMENA: