KRISTINA MATIJEVIĆ

Ime i prezime KRISTINA MATIJEVIĆ
Registarski broj 53
AdresaZagreb,Miramarska 24
Datum polaganja ispita
Trenutni statusKM SAVJETOVANJE D.O.O. ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO
Odobrenje za rad i datum05-16/16 od 2.12.2016.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail kristina.sentigar@rkr.hr
Mobitel:Tel. +385(0)47 646 252
Fax +385(0)47 645 299
NAPOMENA: