LeitnerLeitner Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnostiLeitnerLeitner Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo
Registarski broj100401
OIB6916866396
AdresaZagreb, ulica Vjekoslava Heinzela 70
Telefon/Fax01/606 44 00,
01/606 44 11
E-mailoffice@leitnerleitner.com
Web adresahtpps://www.leitnerleitner.hr/croatia/hr/about-us
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciAnte Pavić
Reg. broj iz imenika74.
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciAnte Pavić
Reg. broj iz imenika74.
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce