Marko Ćavar dipl.ecc

Ime i prezime Marko Ćavar dipl.ecc
Registarski broj 06
AdresaZagreb, Trg kralja Tomislava 21
Datum polaganja ispita27.11.2002.
Trenutni statusSamostalnu djelatnost obavljao od 01.01.2003. do 30.7.2020.- PRESTANAK PO SILI ZAKONA
Odobrenje za rad i datumKlasa:
UP/I-131-01/01-01/8
Ur.br: 513-07/02-16
od 27.11.2002.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiPOREZNI SAVJETNIK MARKO ĆAVAR
e-mail por.sav.cavar@vip.hr
TelefonTel: 01/4921-162
Fax: 01/4921-178
NAPOMENA: