Marko Manđukić

Ime i prezime Marko Mandžukić
Registarski broj 15
AdresaOsijek, Marjanska 10/a
Datum polaganja ispita21.01.2008.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datumUP/I-131-01/07-01/136
Ur.Br. 513-07-21-11/08-12
od 21.01.2008.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiMANDŽUKIĆ j.t.d. za porezno savjetovanje
e-mail marko.mandzukic@posav.hr
Telefonmob. +38598372262
NAPOMENA: